Voorwaarden

De  waardebon per begunstigde heeft een maximum waarde van 25 euro voor meerderjarigen (+18) en een maximum waarde van 10 euro  voor minderjarigen (-18).

Elke meerderjarige (+18 jaar)  inwoner van Sint-Genesius-Rode die op 19 mei 2021 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters heeft recht op een waardebon van 25 euro.

Elke minderjarige inwoner (minder dan 18 jaar)  van Sint-Genesius-Rode die op datum van 19 mei 2021 is ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters op recht op één waardebon van 10 euro.

Elke minderjarige van uit de echt gescheiden ouders die gedomicilieerd is bij de ouder die buiten Sint-Genesius-Rode woont maar wel deeltijds inwoont bij de ouder die in Sint-Genesius-Rode gedomicilieerd is, heeft ook recht op een waardebon van 10 euro.

De waardebonnen voor minderjarigen worden toegekend aan de referentiepersoon van de minderjarige, zoals gekend in het bevolkingsregister. Voor de minderjarige die niet in Sint-Genesius-Rode gedomicilieerd is, is de referentiepersoon de ouder die in Sint-Genesius-Rode gedomicilieerd is.

De waardebon kan aangevraagd worden tot 30 september 2021. Bonnen kunnen niet meer aangevraagd worden na deze datum.

De (deel)waardebon is geldig tot 31 december 2021. De vervaldatum wordt op de digitale en/of papieren waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers.

De waardebon wordt niet vervangen in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

De bon kan enkel digitaal aangevraagd worden. De inwoners die geen toegang hebben tot het internet, kunnen hun bon telefonisch aanvragen. 

De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De aangesloten ondernemer mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon.

De bon kan niet worden verkocht aan derden.

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.