reglement handelaar

De (deel)waardebon is geldig tot 30 april 2021. De vervaldatum wordt op de digitale en/of papieren waardebon vermeld. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten ondernemers.

De bon is inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. Hij is niet inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk, noch bij het gemeentebestuur, noch bij de aangesloten ondernemer. De aangesloten ondernemer mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon.

De waardebon kan enkel gebruikt worden bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de onderstaande cumulatieve voorwaarden voldoet:

  • als zelfstandige ondernemer of als onderneming ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met uitzondering van vrije beroepen en supermarkten;
  • als zelfstandige ondernemer of als onderneming haar vestiging (fysieke inrichting) hebben op het grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode;

De lijst met aangesloten ondernemers wordt bekend gemaakt via huidige website die voor die gelegenheid door de derde partij gemaakt en beheerd zal worden. De aangesloten ondernemers gaan er mee akkoord dat de verwijzing naar én de gegevens van hun handelszaak worden bekend gemaakt op de gemeentelijke website.

De ondernemer valideert de waardebon op de website. Gevalideerde bonnen worden uitbetaald door de derde partij aangesteld door het gemeentebestuur op het door de ondernemer opgegeven bankrekeningnummer.

Bonnen die vóór de vervaldag worden besteed, kunnen wel door de aangesloten ondernemer nog worden voorgelegd ter uitbetaling, ook na de vervaldag van de bon.